Krštenje

Krštenje Što roditelji trebaju učiniti za krštenje djeteta?       Krštenje je najveći milosni dar Presvetog Trojstva koji čovjek prima nakon ulaska u život....

Read more...

Ispovijed/pomirenje

SAKRAMENT POKORE – POMIRENJA KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE O SAKRAMENTU POKORE – POMIRENJA   1485. Na sam dan uskrsnuća, Gospodin Isus se ukaza apostolima i...

Read more...

Euharistija

EUHARISTIJA – SVETA PRICEST KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE O EUHARISTIJI     1322. Sveta euharistija dovrsava kršćansku inicijaciju. Oni naime koji su Krštenjem uzdignuti na dostojanstvo...

Read more...

Potvrda/Krizma

Potvrda-Krizma Koje uvjete mora ispunjavati kandidat za potvrdu?   Sakramentom potvrde u Katoličkoj Crkvi zaključuje se primanje sakramenata kršćanske inicijacije i osoba postaje...

Read more...

Ženidba/vjenčanje

Zenidba - Vjencanje Što su zaručnici trebaju učiniti prije vjenčanja?   PRIJAVITI SE ŽUPNIKU NAJMANJE MJESEC DANA PRIJE DATUMA VJENČANJA S POTVRDOM O...

Read more...

NAKANE APOSTOLATA MOLITVE ZA 2017. GODINU PO PREPORUCI U MOLITVE SVIM VJERNICIMA OD PAPE I HRVATSKIH BISKUPA

 

Apostolat molitve ima u svakom mjesecu tri molitvene nakane: opću, evangelizacijesku i biskupsku.

Vjerujemo da već čitajući motvenu nakanu pojedinog mjeseca, možemo uočiti vrijednost molitvene nakane.

Odazovimo se i molimo svakodnevno na ove molitvene nakane.

 

Što je apostolat molitve? Saznaj klikom na link.

 

NAKANE APOSTOLATA MOLITVE:

 

Siječanj:

Opća nakana: ---

---

Evangelizacija: Jedinstvo kršćana

Za sve kršćane, da, vjerni Gospodinovu naučavanju, porade molitvom i bratskom ljubavlju na ponovnoj uspostavi potpunog crkvenog zajedništva, surađujući u odgovoru na sadašnje izazove čovječanstva.

Biskupska: Odgovornost za opće dobro

Da se u političkom i sveukupnom javnom životu iskreno i odgovorno nastoji oko općeg dobra, kako bi naša domovina bila mjestom radosna življenja.

 

Veljača

Opća nakana: Ohrabrenje u kušnji

Za one u kušnji, osobito siromašne, izbjeglice i izbačene iz društva, da u našim zajednicama naiđu na prihvat i ohrabrenje.

Evangelizacija: ---

---

Biskupska: U službi bolesnika

Da zdravstvene ustanove u Hrvatskoj služe promicanju i poštovanju svakog bolesnika, te da zdravstvene djelatnike nadahnjuje i prati Duh blagosti i strpljivosti.

 

Ožujak

Opća nakana: ---

---

Evangelizacija: Potpora progonjenim kršćanima

Za progonjene kršćane, da iskuse potporu cijele Crkve u molitvi i kroz materijalnu pomoć.

Biskupska: Zapošljavanje i pravedna plaća

Da nositelji gospodarskog života proširuju mogućnosti zapošljavanja, da poštuju vrijednost ljudskoga rada i da svi zaposleni na vrijeme dobiju pravednu plaću.

 

Travanj

Opća nakana: Mladež pred pozivom

Za mladiće i djevojke, da umiju velikodušno odgovoriti na svoj poziv, promotrivši ozbiljno i mogućnost da se posvete Gospodinu u svećeništvu ili u posvećenu životu.

Evangelizacija: ---

---

Biskupska: Zaštita vrjednota

Da odgovorni za javni red i sigurnost ljudi u našoj domovini budu predani povjerenoj im zadaći i ustraju u zaštiti istinskih vrjednota.

 

Svibanj

Opća nakana: ---

---

Evangelizacija: Kršćani u Africi

Za kršćane u Africi, da u nasljedovanju Milosrdna Isusa proročki svjedoče izmirenje, pravdu i mir.

Biskupska: Kršćanska kultura i zajedništvo

Da Crkva u Hrvatskoj, vjerna Evanđelju, zdušno promiče kršćansku kulturu i umjetnost te se u raznim podijeljenostima zalaže za ljepotu zajedništva.

 

Lipanj

Opća nakana: Zaustaviti trgovanje oružjem

Da se odgovorni za narode obvežu odlukom da će učiniti kraj trgovanju oružjem, koje prouzročuje tolike nevine žrtve.

Evangelizacija: ---

---

Biskupska: Obrazovanje mladeži

Da odgoj i obrazovanje u hrvatskome društvu pridonose uzdizanju duha mladih i njihovu istinskom rastu te ih priprave za životne odgovornosti.

 

Srpanj

Opća nakana: ---

---

Evangelizacija: Otuđeni kršćani

Za našu braću koja su se udaljila od vjere, da, i po našoj molitvi i evanđeoskom svjedočenju, uzmognu otkriti blizinu milosrdna Gospodina i ljepotu kršćan- skog života.

Biskupska: Odmor, zajedništvo i dar života

Da se u vrijeme odmora, osim brige za tijelo, njeguje zajedništvo među ljudima te svatko u sebi iznova otkriva i cijeni uzvišeni dar života.

 

Kolovoz

Opća nakana: Umjetnici i ljepota stvorenja

Za umjetnike našeg vremena, da djelima svoga uma svima pomognu otkrivati ljepotu stvorenja.

Evangelizacija: ---

---

Biskupska: Slobodni u svojoj domovini

Da hrvatski narod i svi građani budu zahvalni za dar slobode svoje domovine, da cijene svaku žrtvu iz koje izrasta dobro, i ne napuštaju Hrvatsku.

 

Rujan

Opća nakana: ---

---

Evangelizacija: Župe – mjesta vjere i ljubavi

Za naše župe da, pobuđene misionarskim duhom, budu mjesta gdje se prenosi vjera i svjedoči ljubav.

Biskupska: Ratari i ribari

Da ispravno cijenimo rad poljoprivrednika i ribara; da u darovima zemlje i mora umijemo prepoznavati Božju dobrohotnost te svi nastojimo očuvati svijet kao zajednički dom.

 

Listopad

Opća: Radnici i nezaposleni

Za svijet rada, da svima budu zajamčeni poštovanje i zaštita prava, te da se nezaposlenima omogući sudjelovanje u izgradnji zajedničkog dobra.

Evangelizacijska: ---

---

Biskupska: Moli i ne psuj!

Da naš narod, po zagovoru blaženoga Alojzija Stepinca, ustrajno podržava duh molitve, osobito obiteljske, privržen krunici Blažene Djevice Marije, boreći se protiv grijeha psovke.

 

Studeni

Opća: ---

---

Evangelizacijska: Kršćani u Aziji

Za kršćane u Aziji, da svjedočeći Evanđelje riječima i djelima, promiču dijalog, mir i uzajamno razumijevanje, naročito s pripadnicima drugih religija.

Biskupska: Sveci – uzor i nadahnuće

Da primjeri svetaca budu uzor i nadahnuće, poglavito mladima i obiteljima, za nesebično življenje i radosnu spremnost za život u svećeništvu i redovništvu.

 

Prosinac

Opća: Iskustvo i mudrost starijih

Za starije, da uz potporu kršćanskih zajednica i obitelji, svojom mudrošću i iskustvom surađuju u prenoše- nju vjere i odgajanju novih naraštaja.

Evangelizacijska: ---

---

Biskupska: Vidjeti u svakome Božju sliku

Da u svakom čovjeku prepoznajemo Božju sliku i imamo otvoreno srce za potrebite, te po našoj djelotvornoj ljubavi svi koje susrećemo osjete zajedništvo u Kristu Spasitelju.

 

Preuzeto sa: http://www.apostolatmolitve.org/