Hrvatska katolička misija Reutlingen osnovana je u jesen 1971. kao jedna od 16 Hrvatskih misija u biskupiji Rottenburg-Stuttgart. Prvo krštenje ubilježeno u Maticu krštenih bilo je u crkvi St. Wolfgang u Reutlingenu, 13.11.1971. Prvi ravnatelj Misije bio je vlč. Mirko Makaus, svećenik krčke biskupije. Svoju službu u HKM Reutlingen započeo je 29.10.1971. Na samom početku slavio je svete Mise u Reutlingenu, Metzingenu i Tübingenu, nedjeljom i blagdanom, te subotom u Nürtingenu, Mössingenu i Kirchheim/Tecku. Početkom 1972. Misija je dobila i svoje prostorije u Leder Straße 21 u Reutlingenu, koje je, nakon potrebnog preuređenja i renoviranja, 19.03.1973. blagoslovio i službeno otvorio biskup biskupije Rottenbeurg-Stuttgart, mons. dr. Carl Joseph Leiprecht. Vremenom je prvotno područje Misije, radi lakšeg i djelotvornijeg vršenja pastoralne djelatnosti smanjeno na područje dekanata Reutlingen, Rottenburg i Zwiefalten.

Prije samog osnutka Hrvatske katoličke misije, povremeno i u dogovoru s vjernicima, dolazili su svećenici fra Metod Kelava i fra Bernard Vučić iz Stutgarta, fra Ante Perković s Bodenskog  jezera i fra Kruno Vukušić iz Sindelfingena.

Od veljače 1980. voditelj Misije je franjevac konventualac fra. Ladislav Luburić, a od 01.10.1989. u Misiji djeluju svećenici Mostarsko-duvanjske biskupije vlč. Ivica Komadina i vlč. Marijan Bevanda. Od proljeća 1989. u Misiji djeluje i časna sestra milosrdnica Mirjana Turković, najprije s pola radnog vremena a od 01.09.1993. s. Mirjana je namještena kao pastoralna suradnica s punim radnim vremenom. Nju u rujnu 1998. nasljeđuje s. Mirjam Laco. Vlč. Marijan Bevanda, u srpnju 2005., vraća se u Domovinu.

Godinu dana kasnije dolazi na postdiplomski studij vlč. Marko Šutalo, svećenik Trebinjsko-mrkanjske biskupije koji je od 01.08.2006. namješten kao župni vikar u našoj zajednici Sv. Vinko Paulski u Tübingenu.

Nakon završenog studija vlč. Marko Šutalo vraća se u svoju matičnu biskupiju, gdje nastavlja vršiti službe. Nakon njega u zajednicu dolazi vlč. Ivica Zrno, svećenik Đakovačko-Osiječke nadbiskupije. On također dolazi kao svećenik-doktorand,  biva namješten na službu župnog vikara, te kratko pomaže u pastoralnom radu vlč. Ivici Komadini.

Vlč. Ivica Komadina, nakon imenovanja za delegata Hrvatskih katoličkih zajednica za Njemačku, u siječnju 2011. godine odlazi sa službe župnika HKZ Reutlingen, Metzingen i Tübingen i preseljava se u Frankfurt. Nakon njega službu preuzima vlč. Ante Kutleša, svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije.

U vrijeme domovinskog rata i većih aktivnosti nove i prikladnije urede i prostorije Misije u Tübinger Straße 61. Blagoslovio ih je 15.03.1992. referent za strance, prelat Jürgen Adam. Nakon preustroja Misija u Zajednice drugih materinjih jezika ured i prostorije kratkoročno su premješteni u Krämer Straße 17. u Reutlingenu.

01.06.2008. svečano su blagoslovljene nove prostorije u crkvenoj zgradi u Bismarck Straße 20, u neposrednoj blizini župne crkve St. Wolfgang.

Biskup biskupije Rottenburg-Stuttgart dr. Gebhard Fürst osniva 01.07.2005. Hrvatske katoličke zajednice Sveti Vinko Paulski u Tübingenu i Sveti Nikola Tavelić u Metzingenu a 01.01.2006. Sveta Obitelj u Reutlingenu. Vjerujemo da će sve tri naše Zajednice, uz svestranu pomoć pastoralnih vijećnika i svih ostalih angažiranih vjernika, nastaviti djelotvorno svjedočiti svoju vjeru i pripadnost svome hrvatskom narodu kao što su to na ovim prostorima vjerno svjedočili i činili u proteklih preko  četrdeset godina.